Wat doet Incluzio Hollands Kroon?
Ondersteunt inwoners van Hollands Kroon op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De aanpak is integraal: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening is georganiseerd in samenhang en dichtbij inwoners. Door deze activiteiten aan elkaar te koppelen ontstaat ruimte om maatwerkoplossingen te bieden met eigen gekwalificeerde medewerkers of door het inschakelen van gespecialiseerde zorg. Door steeds flexibel in te spelen op de situatie, op de juiste momenten een beroep te doen op gespecialiseerde zorg en deze weer af te bouwen zodra het kan, wordt voor iedere klant uiteindelijk een persoonlijke situatie bereikt passend bij de leeftijd en mogelijkheden.


Wat doet de klantenraad?
Leden van onze klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio. Ze onderhouden contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelen informatie over hoe tevreden inwoners zijn. Al die waarnemingen delen zij in de klantenraad en, indien nodig, met het bestuur van Incluzio. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over samenwerkings- en fusieplannen en de kwaliteit van onze zorg. De voorzitter van de raad geeft leiding aan de vergadering, verbindt de verschillende visies van de leden met elkaar en overlegt regelmatig met de bestuurder van Incluzio.


Huidig bestuur klantenraad Incluzio Hollands Kroon

Naam


Functie

Aandachtvelden

benoeming/
herbenoeming

Ronald van Huizen voorzitter/secretaris


mei 2022

Anton Raven  


waarnemend voorzitter/secretaris

Hulpmiddelen en voorzieningen, huishoudelijke zorg 

2019

Tanja Raven 


penningmeester

Jeugd, jongerenwerk en begeleiding, dagopvang, dementie

2018/10-2022

Astrid van den BergJeugd, jongerenwerk, beschermde woonvormen, wmo volwassenen

2018/10-2022

Olaf Nederpelt

  


Beschermde woonvormen, wmo volwassenen

2021

VacatureVacature